Årsmøte Levanger Håndballklubb 2023

Vi ønsker velkommen til årsmøte i levanger håndballklubb 2023. Det blir kaffe og enkel servering.

Sted: det store seminarrommet i trønderhallen. 15. mars klokka 19.00

Saker til årsmøte sendes til leder@lhk.no innen 28. Februar.

Saksliste er sendt på mail til alle medlemmer.

Mvh Styret